Protea Boekhuis is op soek na buitengewone opkomende illustreerders

Is jy een van hulle? Stuur vir ons voorbeelde van jou werk en kry internasionale erkenning!

  • Stuur vir ons drie van jou mees unieke illustrasies wat al drie saam ʼn storie vertel (dit kan ‘n bestaande storie wees of jou eie). Sluit die teks in wat by elke illustrasie hoort en gee ook ‘n kort opsomming van die hele storie in hoogstens 250 woorde. Stuur dit as ‘n Word-dokument.
  • Dit mag nie voorheen gepubliseerde illustrasies wees nie.
  • Enige medium en tegniek mag gebruik word.
  • Jy mag alleen deelneem indien jy nog nie ‘n volledige prenteboek deur ‘n gevestigde uitgewery gepubliseer het nie. Jy mag wel deelneem indien jy slegs reeds opvoedkundige boeke geïllustreer het of jou werk opgeneem is in ander kontekste as prenteboeke; byvoorbeeld bundels, boekomslae en volwasse fiksie.
  • Illustreerders van lande buite die Verenigde Koninkryk, Frankryk, Suid-Afrika, Duitsland, Nederland en België mag wel deelneem deur hul bydraes te laai op die werf van enige van die organiserende lande. Die tekste moet in daardie geval in Engels wees.

Laai voor 15 Mei 2021 jou illustrasie en bygaande teks − wat saam ʼn verhaal vertel − op. As jy die eerste digitale keuring slaag, sal ons jou vra om drukstukke van jou werk te stuur.

ʼn Professionele groep beoordelaars sal die drie beste inskrywings in Nederland/België, Suid-Afrika, Duitsland en die Verenigde Koninkryk kies. Die uitslag sal in Julie 2021 bekendgemaak word op www.wwpbic.com. Wenners sal ook per e-pos ingelig word.

Die werk van die wenkunstenaars sal deel wees van ʼn reisende tentoonstelling in die deelnemende lande. Die finale keuse van wenillustrasies word in ʼn internasionale katalogus gepubliseer en voorgestel aan talle van die bekendste internasionale kinderboekuitgewers by die Bologna Kinderboekebeurs in 2021  ’n uitstekende geleentheid vir kunstenaars om internasionale blootstelling te kry.

Protea Boekhuis is looking for outstanding illustrators

Are you one of them? Send in your work and get recognized internationally!

Are you one of the inspiring, unique picture book artists we are looking for? If so, please send us three of your most unique illustrations that together tell a story.

  • The story might already exist or be one of your own. Include the text that goes with each illustration and give a short synopsis (not more than 250 words of the whole story). Send it as a Word document.
  • The illustrations should not have been published before.
  • Any technique or medium could be used.
  • You may enter only if you have not published an entire picture book with a trade publisher before. You are, however, allowed to enter if you have published educational books or other forms and genres before (e.g. in a poetry anthology, adult fiction, book covers, etcetera).
  • Illustrators from countries other than the United Kingdom, France, South Africa, Germany and the Netherlands and Belgium are also allowed to enter for the competition by uploading to any of the organising countries. For the sake of easy communication for all jury members, your text has to be in English.

Upload your entry, with accompanying text, before May 15th 2021. If you pass the first (digital) selection, you will be asked to send us hard copies of your work.

A professional jury will select the three best entries in the Netherlands, Belgium, France, South Africa, Germany and the United Kingdom. The results will be announced on www.wwpbic.com in July 2021. Winners will be informed by email.

The works of the twelve winning artists will be part of a travelling exhibition, which will be shown in the participating countries. The final selection will be published in an international catalogue and presented to several leading picture book publishing houses at the Bologna Children’s Book Fair 2021, thus giving the artists an excellent opportunity to find commissions.

© Copyright - wwpbic